İleri Demiryolu Sanayisine Bir Baca Daha...

Sitaş Beton Travers Fabrikası tam kapasiteye ulaştığında, 15 beyaz yakalı, 69 mavi yakalı olmak üzere toplam 84 kişiye çalışma imkanı sağlanacaktır. Şu anda doğrudan çalışan sayısı 54’tür.
Yaklaşık 11 Milyon Euro yatırım yapan SİTAS, 84 kişiye doğrudan, 1500 kişiye de dolaylı olarak istihdam sağlayacaktır. Bu sebeple Sivas ili için önemli bir sanayi yatırımı olan SİTAŞ ülkemizin doğusunda gerçekleştirilecek demiryolu yatırımlarında kilit rol oynayacak ve katkı sağlayacaktır.

Yabancı Sermayeyi Ülkemize Taşıyacak...

Fabrikanın ortakları arasında yer alan İtalyan şirketi Margaritelli; ülkemize yabancı sermayeyi getirerek katkıda bulunmasının yanı sıra Sivas’a yaptığı bu yatırımla, Türkiye’nin ve Sivas ilinin yatırım yapılabilecek potansiyele sahip ülke ve şehir imajını da güçlendirmektedir. Yabancı kaynaklı bu yatırımlar sayesinde hem Sivas hem ülkemiz ekonomisine katkıda bulunulacak ve istihdam alanları sağlanacaktır.