Üretim

Fabrika kurulumu için seçilen arazi, Sivas İl Merkezine yaklaşık 10 Km mesafededir. Mevcut TCDD Travers Fabrikası sahasına bitişik olan bu arazinin toplam alanı 20.000m2’ dir. Doğu ve Batı yönlerinde büyümesi mümkün olup karayolu ve demiryolu ile bağlantısı bulunmaktadır.

Bu nedenle, stratejik bir noktadadır. Elektrik enerjisi, doğal gaz ve su gibi üretim için gereken kaynaklara yakın olan bu bölgenin hemen karşısında bulunan Sivas Çimento Fabrikası, üretimin en önemli girdisi olan çimentonun tedariki açısından avantajlı imkânlar sunmaktadır.
Doğudaki ilk özel sektör ortaklı Travers fabrikası olması sebebiyle de önemli ve isabetli bir yatırım olup, bu bölgede oluşacak talebe cevap verebilecek kapasitededir.
Tesis; yılda 1.000.000 adetin üzerinde ön germeli beton travers üretecektir. Bunlar; hızlı tren hatları, ağır demiryolu hatları vb. için traversler ve demiryolu sektörü için gerekli diğer beton ürünlerdir.
Üretim tesisi, ISO 9001, ISO 14000 ve OHSAS 8000 normlarına; üretilen traversler ise EN 13230-1-2-3-4-5 ve UIC 730 standartlarına sahiptir.